Nicolas Ehrling kommer närmast från rollen som vd för Styrelsemäklarna. Dessförinnan ledde han det svenska affärssystembolaget Jeeves i fem år. Han är också ordförande i arbetsgivareföreningen Svensk Programindustri.

Det nya uppdraget består i att leda det Microsoftteam som arbetar med produkterna Dynamnics AX, Dynamics NAV och Dynamics CRM.