Thomas Wernborg, ansvarig för partnerstrategi och program på Microsoft, säger att det är ganska enkelt att svara på varför Microsoft väljer att lansera ett nytt partnerprogram.

– Kunderna ska kunna hitta rätt partner med rätt kompetens, säger han.

Och det är alltså kärnan i programmet, att Microsoft ska kunna hjälpa kunden att hitta rätt partner inom rätt lösningsområde. I det tidigare programmet avgränsades det ganska dåligt. Vad det egentligen innebar att vara en guldpartner var svårt för kunderna att förstå.

– Om vi har 260 guldpartners är det svårt att veta vem man ska välja. Nu bygger vi på 29 olika kompetensområden istället och vi får en koppling mellan kunder och partners som vi inte har haft förut. Det blir tydligare när vi exponerar partner utifrån geografi och kompetens, säger Thomas Wernborg.

I det nya programmet blir man alltså guldpartner i ett visst kompetensområde (se faktaruta för samtliga områden). Hur många som kommer att få statusen guldpartner framöver är, enligt Thomas Wernborg, svårt att bedöma i dagsläget.

Vad som däremot går att fastställa redan nu är att det kommer att bli nya utbildningar för den som vill bli guldpartner, för att uppnå de nya certifieringskraven.

Grunden till det nya partnerprogrammet lades redan i juli 2009 när Microsoft höll sin globala partnerkonferens. Nu mer än ett år senare blir det alltså verklighet för det svenska partnernätverket.

– Det är många intressenter, inte bara partner, utan även kunder och vi själva. Vi är så klart noga med att ha med alla partners på resan, säger Ann-Charlotte Båth, ansvarig för partnernätverket, om varför det tagit sådan tid att komma igång med programmet.

Hur har reaktionen varit i partnerledet, har det varit mycket gnäll?
– När det är förändring blir det alltid utrymme för diskussion. Det har varit mycket frågor. Spontant välkomnar man differentiering och att vi satsar på den senaste tekniken. I slutändan är våra partner säljare som vill tävla och vara bäst, säger Ann-Charlotte Båth.

Vad har de varit mest kritiska mot?

– Det är mest att vi på guldnivå eftersträvar utbildning och certifiering. Det gör att enskilda personer hos en partner blir ringmärkt till sin kompetens.

Fakta

Application Integration
Application Lifecycle Management
Data Platform
Software Development
Web Development
Business Intelligence
Content Management
Project and Portfolio Management
Portals and Collaboration
Search
Unified Communications
Digital Home
Digital Marketing
Distributor
Hosting Platform
ISV
Learning
Mobility
OEM
Software Asset Management
Volume Licensing
Desktop
Identity and Security
Server Platform
Systems Management
Virtualization
Customer Relationship Management
Enterprise Resource Planning
Midmarket Solution Provider

Det finns 29 kompetenser att välja mellan. Microsoft har även en 30:e kategori, Small Business Specialist Community, vilket är ett marknadsprogram för de partner som arbetar mot små och medelstora kunder.