Omsättningen ökade under fjärde kvartalet med 14 procent till 232,7 miljoner kronor, från 203,3 miljoner motsvarande kvartal året före. Rörelseresultatet var 10,4 miljoner kronor, vilket är ungefär samma som fjolårets 10,6 miljoner. Det ger en rörelsemarginal på 4,5 procent (5,2 procent).

– Caperios goda utveckling fortsatte under det fjärde kvartalet som blev bra rakt igenom och därmed bidrog till ett framgångsrikt helår. Vi kan konstatera att vi lyckats expandera under kraftigt ökad lönsamhet. Jag gläder mig speciellt åt att vi sprängde 700-miljonersvallen i omsättning 2011 samt att lönsamheten utvecklas enligt plan, konstaterar Christer Haglund.

Under 2011 har personalstyrkan vuxit från 107 till 141 medarbetare, något som delvis förklaras av Caperios två förvärv.

– Vi förvärvade Sanvalue i juni och Licensbolaget i december. Sanvalue stärker vårt erbjudande inom server och lagring på ett fantastiskt sätt. Bolaget redovisar ett strålande rörelseresultat på 5,1 miljoner kronor (3,7 miljoner ifjol). Genom Licensbolaget intensifierar vi vårt viktiga samarbete med Microsoft. Vi ser redan tecken på att synergierna kommer snabbt även här, säger Christer Haglund.