Teliasonera har brutit mot turordningsreglerna i samband med ett antal uppsägningar under 2009-2010. Det hävdar fackförbundet Unionen som nu stämmer telejätten i Arbetsdomstolen och kräver skadestånd.

Totalt handlar det om 13 arbetstagare, för vilka Teliasonera enligt stämningsansökan har kringgått turordningsreglerna

– Det var en stor uppsägning under våren 2010 där det har begåtts brott mot turordningsreglerna. Teliasonera har sagt upp personer med längre anställningstid, säger Ola Sundström, förbundsjurist på Unionen.

I stämningsansökan yrkar Unionen på skadestånd. Det handlar dels om ett allmänt skadestånd på 70 000 kronor per person, samt en mer individbaserad ersättning.

– Ja, vi yrkar på ekonomiskt skadestånd. Det är olika för de olika personerna beroende på vilken ekonomisk skada de har lidit. Om det vinner bifall kan det även innebära månadslön för den tiden de har varit borta, säger Ola Sundström.

Från Teliasoneras håll kommenteras Unionens stämning så här:

– Under 2009 sade vi upp cirka 750 medarbetare i Sverige. I 13 av uppsägningsärendena gjorde arbetsgivaren och Unionen olika rättsliga bedömningar i såväl lokala som centrala förhandlingar. Dessa rättstvister kommer nu att prövas i Arbetsdomstolen, säger Irene Krohn, pressansvarig på Telia.