Det kommer att bli ytterligare varsel på Teliasonera. Det står klart sedan operatören informerat om kommande förändringar i Sverige.

I slutet av mars ska förhandlingar inledas. Totalt handlar det om cirka 200 befattningar som kommer att beröras. Majoriteten av dessa, runt 170, finns inom affärsområdet Bredband.

Exakt vad som händer med tjänsterna återstår att se. Ett antal befattningar kommer troligen att tas bort, men det kan även innebära att en del blir erbjudna tjänster på annan ort.

– Vi gör en översyn av en del av vår svenska verksamhet och inleder förhandlingar med våra personalorganisationer i slutet av mars, kommenterar Irene Krohn, pressansvarig på Teliasonera de framtida förändringarna.

– Översynen, som berör cirka 200 tjänster, främst inom affärsområde Bredband, är en del i vårt kontinuerliga arbete för att säkra att vi har rätt kompetenser på rätt plats, arbetar effektivt och till rätt kostnadsmassa för att kunna leverera på den affärsstrategi som är fastställd.