Det är tredje gången som Västra Götalandsregionen går ut med en upphandling av en driftpartner för administrativa system. Första perioden vanns av Logica, som sedan fick släppa avtalet till Volvo IT, som i sin tur blev utslagen av Tieto.

Avtalet löper på tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år med ett ordervärde på cirka 35 miljoner kronor under den första treårsperioden.

När Västra Götalandsregionen väljer Tieto som driftpartner för administrativa system så gäller det ett webbaserat affärssystem, löne- och personalsystem samt beslutsstöd och ekonomistyrning.

– Det här är Tietos första outsourcinguppdrag för Västra Götalandsregionen. Vi är oerhört glada över att vi fått förtroendet och vår ambition är fortsatt etablering i Göteborg med omnejd, säger Carolina Gunnarsdotter, affärsansvarig på Tieto.

Västra Götalandsregionen är Sveriges största region och landsting med cirka 50 000 anställda och ansvar för samtliga sjukhus och vårdcentraler inom Västra Götaland.

Ett annat uppdrag som regionen har är att främja tillväxt och hållbar utveckling i Västra Götaland. Det arbetet sker i samarbete bland annat företag, organisationer, kommuner, högskolor, universitet och statliga organ.

Det är tredje gången som Västra Götalandsregionen konkurrensutsätter driften av dess administrativa system.

Avtalet med Tieto innebär sänkta kostnader för Västra Götalandsregionen när det gäller driften av systemen jämfört med den tidigare leverantören.