2011 var ett krävande år lönsamhetsmässigt för Expertkedjan. Resultatet landade på ett underskott på 1 023 miljoner norska kronor, att jämföra med förlusten på 105 miljoner för 2010. Det svaga resultatet förklaras främst med en tuff marknadssituation, speciellt i Sverige.

En stor del av underskottet för 2011 är nedskrivningar av goodwill i Sverige och under 2011 inleddes en större struktureringsprocess för hela koncernen som kommer att fortsätta under 2012. I december tillträdde Lars Christensen som koncernchef, vars uppdrag är att vända utvecklingen i företaget.

Nu får han dessutom förstärkning. Genom företaget Dolphin Invest AS väljer nu sportaffären XXLs grundare Øyvind Tidemandsen att gå in med en ägarpost i Expert. Enligt Expert handlar det inte bara om en ny ägare och nytt kapital, utan man får även in värdefull kompetens inom butiksdrift.

– Expert behöver den kompetens Tidemandsen har inom storbutik och kedjedrift. Dessutom har han erfarenhet från hemelektronikbranschen genom sitt tidligare ägarskap i Elkjøp/Elgiganten. Vi är glada att få Tidemandsen med i Expertlaget, säger styrelseordförande Svein Sivertsen om nytillskottet.

Planen är att Øyvind Tidemandsen tillsammans med majoritetsägare AWilhelmsen ska utveckla företaget vidare. I det första skedet går han in med en minoritetspost, men en upptrappningsplan är redan avtalad med en option på 50 procent ägarandel. Han kommer också att ta plats i Experts styrelse, där han under en period ska arbeta operativt tillsammans med Experts ledning för att få företaget i en offensiv position igen.

– Expert fokuserar nu på att utveckla ett mer lönsamt butikskoncept. I kostnadsprogrammet som företaget genomför ligger en effektivisering av driften och vi kommer att värdera vår närvaro på alla orter. Det betyder att vi har fokus på lönsamhet, riktigt marknadsmässig placering och storlek på butiken i förhållande till marknadsunderlaget, säger Lars Christensen.

– På vissa orter blir resultatet att vi avvecklar butiker, och på andra orter kommer vi förstärka vår närvaro och modernisera butikerna. Kostnadsprogrammet innebär att vi vänder på alla stenar och ser på lönsamhet och effektivitet i alla delar av verksamheten,.

Under den senaste tiden har de svenska Expertbutikerna bommat igen en efter en. I dagsläget har Expert 777 butiker i Norden.

Kedjans majoritetsägare AWilhelmsen har under en period sökt en medägare och konstaterar att man nu har fått in en partner med spetskompetens i att driva stora butiker och kedjedrift.

– Vi har sökt en partner och haft Øyvind Tidemandsen på vår lista. Han är den ideala partnern för oss. Han har kunskap om branschen och har den kompetens inom retail som företaget behöver, säger Sigurd Thorvildsen, koncernchef för AWilhelmsen.