Förvärvet innebär att Affärsverken tar över fiberkablar och annan teknisk utrustning för bredband i Karlskrona och Karlshamns kommuner. Affärsverken tar också rollen som kommunikationsoperatör med ansvar för drift och anslutning av tjänsteleverantörer i detta nät.

IP-Only kommer även i fortsättningen att ha kvar sitt stamnät i regionen, men då genom att hyra tillbaka delar av den sålda fiberinfrastrukturen över lång tid.

– Efter att ha sett över möjligheterna för verksamheten är vi övertygade om att Affärsverken är den rätta aktören att driva utvecklingen av bredband i regionen. IP-Only finns kvar för att fortsätta förse befintliga och nya företagskunder med internet, Ethernet, våglängder och andra kapacitetstjänster, säger Magnus Öberg, vd för IP-Only.

– Denna affär gör att vi tillför vårt fibernät ytterligare nät i områden som nu täcker större delen av Karlskrona kommun. Köpet kommer att innebära att landsbygden kan utvecklas och etablering av företag kan underlättas i hela kommunen. Vi har i samband med köpet sålt den del som ligger i Karlshamns kommun till Karlshamn Energi, säger Jan Svensson, vd för Affärsverken om förvärvet.