I sin nya roll, där han får titeln direktör, blir Stephan Scholl ansvarig för global försäljning, konsulttjänster, samarbeten och återförsäljare. Han blir även rådgivare i stora kunduppdrag och kommer att rapportera till vd Charles Phillips.

Stephan Scholl har tidigare varit vd för Lawson, som sedan den 5 april är fullt integrerade i Infor. Han har också ett förflutet som chef för Oracle Utilities Global Business-enhet och mellan 2006 och 2009 ansvarade Stephan för Oracles konsultverksamhet i Nordamerika.

– I nästan tio år har jag personligen följt Stephans framgångsrika karriär, hans ingående kunskap om vår verksamhet, hans branscherfarenhet och affärsledning, och hans fokus på att driva affärer och innovation för våra kunder. Stephans ledarskap har varit en starkt bidragande faktor till den senaste tidens framgångar för företaget, som omfattar fem kvartal i följd med en dubbelsiffrig tillväxt av licensförsäljning. Det är med stor glädje att få kunna belöna Stephan för hans framstående insatser med rollen som direktör, säger Charles Phillips, vd för Infor.

Stephan Scholl kommer att vara baserad vid Infors nya huvudkontor och utvecklingscenter i New York, som öppnar senare i år. Han kommer även att dela ordförandeskapet för Infor med Duncan Angove, som fortsätter som ansvarig för utveckling och support.