Med förvärvet av spelutvecklingsstudion vill Starbreeze stärka sin teknikplattform och etablera ett kontor i Stockholm.

Overkill hade en omsättning på 15,4 miljoner kronor under 2011 och ett resultat före skatt på 4,3 miljoner. De skapar primärt spel för den digitala marknaden baserat på Steam, PSN och Xobox live.

Enligt ett pressmeddelande uppgår förvärvslikviden till 200 miljoner nyemitterade aktier i Starbreeze. Dessutom har Starbreeze förbundit sig att inrätta ett personaloptionsprogram omfattande 42,8 miljoner personaloptioner till vissa nyckelpersoner i ägarbolaget SLG Everscreen.