Cryptzone rapporterar i dag om ett rörelseresultat före avskrivningar på – 7,1 miljoner kronor för första kvartalet. Detta att jämföra med en förlust på 3,8 miljoner motsvarande period förra året.

Intäkterna landade på 9,7 miljoner kronor, vilket var en knapp ökning jämfört med fjolåret.

Bolagets styrelse skriver i rapporten att Cryptzone är i behov av kapitaltillskott och att de ämnar föreslå en företrädesemission.