Det är Dagens Industri som skriver att Siba-familjen Bengtsson bjuder in nya delägare till Resursgruppen. I gruppen ingår bland annat Resurs Bank, som samarbetar med flera stora detaljhandelskedjor, och omsätter cirka 3,3 miljarder kronor med en nettovinst på 262 miljoner kronor.

Utöver Resurs Bank ingår även Solid försäkringar, Order hemelektronik, Reda inkasso och Teleresurs i Resursgruppen. Familjen Bengtsson och Onoffs tidigare ägarfamiljer Westin/Schröder äger idag 45 procent vardera. Resterande 10 procent ägs av grundarfamiljen Paulson.

Familjerna säger att de blir kvar som ägare, men preciserar inte hur ägandet ska fördelas.

– Resursbanken har en attraktiv affärsidé, en mycket framgångsrik historia och en stark expansionshunger. I takt med att företagen utvecklas måste även ägandet göra det, varför vi välkomnar ett nytt och tillväxtorienterat ägande i koncernen, lyder ägarnas kommentar till Dagens Industri.

Vd Kenneth Nilsson svarar så här på vilka som kan tänkas vara intresserade.

– Jag ser det inte som särskilt troligt att en annan bank skulle bli ny delägare. Det är troligare någon kapitalstark intressent med finansiella muskler för fortsatt expansion, säger han.