Det är återförsäljarkedjans arbete med lagringslösningar till små och medelstora företag som betalar sig, nu i form av ny guldtatus hos HP, eller HP Gold Specialist SMB Storage, som det officiella namnet lyder.

– Med ännu högre kompetens inom lagringslösningar och med ett fördjupat samarbete med HP kan vi tillgodose våra kunders behov i ännu större utsträckning. Denna satsning ligger i linje med vårt fokus att leverera de bästa, mest långsiktiga och mest kostnadseffektiva lagringslösningarna. Detta stärker vårt budskap till marknaden och fördjupar partnerskapet med våra kunder. Extra kul är att vi är först i Sverige med den här certifieringen, säger Peter Thomassen, teknikansvarig på Office IT-Partner i Jönköping.

HPs partneransvarige Stefan Berglund är givetvis nöjd med att kedjan satsar ännu hårdare på HPs produkter och motiverar utnämningen så här:

– Att Office IT-Partner aktivt väljer att fördjupa sitt samarbete med HP genom att investera i ytterligare certifieringar och kompetens är ett tydligt bevis på att de alltid ser till sina kunders bästa.