Det till hälften Ericssonägda bolaget ST-Ericsson ska sjösätta ett besparingsprogram. De årliga besparingar beräknas ligga på cirka 320 miljoner dollar, vilket motsvarar 2,1 miljarder kronor. Omstruktureringsprogrammet ska vara slutfört i slutet av 2013.

Besparingarna innebär att personalstyrkan reduceras globalt med 1 700 anställda, en siffra som inkluderar de anställda som flyttar över till ST Microelectronics som en del av det partnerskap inom forskning och utveckling som de båda bolagen har bildat.

– Vi har fått beskedet att Lund inte påverkas. För vår del känns det bra, men vi vet ju samtidigt att andra ställen i världen påverkas av neddragningarna, säger Lars Nicklasson, klubbordförande för Sveriges ingenjörer till TT, efter ett möte med ledningen för ST Ericsson.