– Jag tycker att det är en intressant roll som jag fått eftersom konsumentmarknaden är både kul och utmanande. Efter flera år på marknadssidan känns det både kul och naturligt att få göra någonting annat, säger Stefan von Stein, som numera kan titulera sig nordisk chef för Dustin Home.

Dustin Home startades 2004 som dotterbolag till Dustin i Sverige, för att bolaget ville skilja åt företagskunder och privata kunder, där Dustin Home skulle fokusera på privatkunder.

I det sammanhanget såg Dustin enorma möjligheter på konsumentmarknaden, inte minst med tanke på att det ofta är konsumentprodukter som driver på även inom företagsmarknaden, b2b.

Genom åren har Dustin Home legat som en del inom respektive lands verksamhet i Sverige, Norge och Danmark, och med varje landschef i Dustin som ansvarig även för konsumentdelen i Dustin Home.

Med det har konsumentdelen i Dustin Home inte fått det fokus som den förtjänat och eftersom det är viktigt för Dustin som bolag att också ha närvaro och en aktiv del i konsumentmarknaden så renodlar man nu den verksamheten.

– Vad vi gör nu är att Dustin Home får bli ett eget affärsområde med en egen affärsplan och egen budget och med mig som nordisk chef, säger Stefan von Stein.

– Mitt uppdrag som nordisk chef är att titta på vad man kan göra för att öka tillväxten i bolaget. Vi vill satsa på Dustin Home och en organisation som ska utveckla den affären, och där tyckte både styrelsen och koncernledningen att jag var rätt person för det jobbet, säger Stefan von Stein.

Närmast ska han ta fram förslag på målsättning och strategier för nya Dustin Home och en uppdatering och omarbetning av Dustins strategiska mål för konsumentdelen.

– Egentligen har Dustin Home det mycket tuffare än business-to-business-sidan med en totalmarknad som går ner och med en kraftigt ökad konkurrens, säger Stefan von Stein.

Som bolag hade Dustin en omsättning på 4,5 miljarder kronor 2011, varav 800 miljoner kom från Dustin Home i de olika länderna. Där bidrog den svenska verksamheten med större delen, eller 500 miljoner kronor.

– Vad jag ska göra är att komma med förslag till ledning och styrelse, bland annat genom att titta på om Dustin Home ska vara exakt likt Dustin, eller om det ska se annorlunda ut. Till exempel ska kanske Dustin Home sälja andra produkter än vad Dustin gör, säger han vidare.

Att ge Dustin Home en mera nordisk karaktär skapar både effektivitet och skalfördelar genom, till exempel, gemensamma nordiska marknadsaktiviteter och kampanjer och, kanske, ett gemensamt produktsortiment i botten.

– Hypotesen är att Dustin Home kanske behöver göra helt andra prioriteringar, ha andra aktiviteter och ett annat sätt att arbeta i varje land. När det gäller ett gemensamt produktsortiment så har oftast tillverkarna konsumentprodukterna i en egen nordisk organisation, och det blir allt vanligare att nordiska artiklar passar i alla länder till skillnad från företagsdelen, där man jobbar med ett mera lokalt anpassat sortiment, menar Stefan von Stein.

Det han närmast siktar på är att ha snart ha en plan klar för Dustin Home och för nästa budgetår som börjar den 1 september.

– Det gäller också att att få alla med på resan med en bra affärsplan. Sedan är det bara att gasa, säger Stefan von Stein segervisst.