Sophos tidigare strategi i Sverige har varit att vända sig direkt till återförsäljarledet. Nu uppger bolaget att ökande marknadsandelar inom samtliga verksamhetsområden innebär att man behöver komplettera med en värdeadderande distributör.

Det nya partneravtalet innebär att Infinigate lagerför och distribuerar Sophos hela sortiment med säkerhetsprodukter till återförsäljare och systemintegratörer över hela landet.

– Detta steg ökar vår kapacitet att rekrytera återförsäljare, samtidigt som vi kan lägga betydande resurser på att stötta Infinigate. De passar väl in i vår strategi med sin tydliga säkerhetsprofil i kombination med en kompetent och serviceorienterad organisation, säger Peter Tysk, nordisk kanalchef för Sophos.

– För oss är detta ett naturligt nästa steg då vi sedan många år har ett väl etablerat samarbete med Sophos i våra övriga länder. I Sverige har vi sedan tidigare haft Astaro i portföljen och nu när det blir Sophos får vi en komplett säkerhetsleverantör, säger Infinigates vd Peter Strand.