Eniro ska minska sitt skuldberg. I dag meddelar bolaget att de ska ge ut preferensaktier till ett värde av totalt 400 miljoner kronor och att teckningsåtagande finns för hela beloppet.

Under 2012 ska 1,2 miljarder kronor av Eniros bankskulder betalas. Eniro har tidigare kommunicerat ut att de har planer på att minska nettoskulden med 650 miljoner kronor under 2012 – men nu ökas alltså detta med ungefär 540 miljoner.

Den förtida återbetalningen resulterar i en reavinst uppgående till ungefär 150 miljoner kronor.

– Jag är mycket nöjd över att vi lyckats nå en offensiv lösning som innebär att Eniros nettoskuldsättning sjunker ytterligare med ungefär 540 miljoner kronor. Transaktionen bidrar positivt till att stärka Eniros finansiella ställning samtidigt som bolagets resultat och kassaflöde förbättras, säger vd Johan Lindgren i en kommentar.