Börsnoterade Formpipe Software, som jobbar med mjukvara för innehållshantering, har valt att förvärva det danska bolaget Traen, vilket avsevärt stärker Formpipe på marknaden för enterprise content management-marknaden mot offentlig sektor i Norden.

Det danska köpet gör också att Formipe Softwares omsättning proforma kommer att tredubblas till cirka 330 miljoner kronor. Prislappen landar på cirka 300 miljoner kronor. Förvärvet kommer att finansieras genom en fullt ut garanterad företrädesemission om cirka 125 miljoner kronor samt bankfinansiering.

– Traen är ett lönsamt bolag med långa och stabila kundrelationer, till stor del inom offentlig sektor. Traen har ett produkterbjudande av mycket hög kvalitet anpassad för just denna marknad och man har dessutom en hög grad av repetitiva intäkter, säger Formpipes vd Christian Sundin, som poängterar att köpet är ett steg i Formpipes strategi att via förvärv utöka sin geografiska närvaro i Norden.

– Danmark är ett föregångsland inom digital ärende- och dokumenthantering för offentlig sektor vilket ger oss kunskaper vi kommer kunna dra nytta av i hela koncernen. Den danska marknaden är dessutom svår att slå sig in på då den kräver lokalt anpassade produkter med specifika funktioner, säger Christian Sundin.

Enligt Formpipe kommer sammanslagningen av bolagen att ge direkta kostnadsbesparingar inom produktutveckling, främst inom test- och kvalitetssäkring. Kostnadsbesparingar förväntas också uppnås genom att fasta kostnader inom administration, ledning och styrelse minskar. Det sammanslagna bolaget får även starkare resurser för att adressera nya marknader och kundsegment med nya gemensamma produkterbjudanden.