– Det känns bra att vara tillbaka igen, det gäller också våra kunder som saknat oss under den här perioden efter 2007, säger Lars Wiigh, affärsområdeschef för offentlig sektor på IBM.

Han lovar att ge IBMs konkurrenter en hård match på det nya ramavtalet.

– Ja, våra konkurrenter som suttit i orubbat bo ska få en rejäl match nu eftersom de saknat den nyttiga konkurrens som vi kan bidra med, säger Lars Wiigh.

– Den offentliga sektorn är en stor och viktig marknad för oss och därför kommer IBM nu att satsa rejält genom att tillsätta extra mycket resurser, både internt och tillsammans med våra partner, säger Lars Wiigh vidare.

Trots att IBM inte haft något serverramavtal för egen räkning sedan 2007, har bolaget ändå kunnat ha relationen kvar med sina kunderna och genom att sälja båda programvaror och konsulttjänster till offentlig sektor på andra ramavtal.

– Men det här innebär att vi får den här saknade pusselbiten så att vi kan leverera helhetslösningar inklusive hårdvara. Det här sammanfaller också väl med vår nyligen gjorda lansering av Pure Systems, som är en helt ny generation servrar och som vi nu kan ta med i våra projekt och diskussioner med våra kunder inom offentlig sektor, säger Lars Wiigh.

Trots att flera av IBMs stora kunder inom offentlig sektor har egna ramavtal så menar Lars Wiigh att det är viktigt att finnas med på Kammarkollegiets serverramavtal Servrar, Lagring och produktnära tjänster 2012 igen.

– Tidigare var vi med och fajtades på serverramavtalet, både volymmässigt och ekonomiskt. Vi hade en betydande marknadsandel på det gamla ramavtalet och nu kommer vi att satsa på att ta tillbaka en ledarposition igenom, säger han vidare.

Sammanlagt åtta leverantörer av tio sökande har fått tilldelningsbeslut i Kammarkollegiets ramavtalsupphandling Servrar, Lagring och produktnära tjänster 2012.

Dessa är, förutom IBM, Atea, Caperio, Dell, Fujitsu, HP, Oracle och Proact.
För de nya serverramavtalet gäller så kalla förnyad konkurrensupphandling, vilket betyder att kunderna måste gå ut och fråga de godkända leverantörer vid varje tillfälle.