Per Lindholm kommer närmast från en befattning som försäljningschef på IBM, där han varit sedan 2007. Innan det har han haft sälj- och marknadsroller inom en rad större företag, huvudsakligen inom it och telekom, inom såväl produkt- som tjänsteförsäljning.

Ciber säger att rekryteringen är ett led i företagets satsning på att flytta fram sina positioner inom telekombranschen.

– Telekombranschen kännetecknas av en mycket hög förändringstakt där affärsmodeller och processer ständigt måste anpassas och utvecklas. I denna dynamiska miljö är Ciber en naturlig partner med kompetens i utvecklingens frontlinje. Vår globala organisation ger oss både den storlek och den erfarenhet som krävs för att nå gemensamma framgångar tillsammans med våra kunder, säger Per Lindholm om sitt nya uppdrag.