Intäkterna under första kvartalet var 25,1 miljarder norska kronor (24,8 miljarder ifjol) och det underliggande ebitda-resultatet blev 7,739 miljarder norska kronor (7,359 miljarder).

För Telenor Sverige landade ebitda-resultatet på samma nivå som ifjol, 731 miljoner kronor. Den del som går bra i Sverige är framför allt mobilverksamheten där omsättningen ökade med nio procent jämfört med samma period föregående år.

Enligt Telenor beror det främst på positiv kundbasutveckling och högre dataintäkter samt ökade terminalintäkter. Intäkterna från samtrafik och roaming minskade dock något, bland annat på grund av regulatoriska förändringar.

– Jag är nöjd med att vi lyckas öka kundbasen samtidigt som vi har en stabil underliggande resultatutveckling. På tjänstesidan är det särskilt glädjande att vi fortsätter gå i bräschen kring roaming med tjänsten Fri Surf Utomlands som ger bättre möjligheter att ta med sig sina mobila vanor på resan, kommenterar Lars-Åke Norling, vd för Telenor Sverige första kvartalets resultat.