Sharp har tidigare meddelat att man avser att minska personalstyrkan med 5 000 anställningar. Men nu har den siffran alltså utökats, konstaterar TT.

Det senaste beskedet är att personalstyrkan ska minskas med 8 000 tjänster, vilket motsvarar 15 procent av den globala arbetsstyrkan. Det framkommer i en artikel i den japanska dagstidningen Yomiuri.