Trots drygt åtta månaders tuffa förhandlingar skrotas det som skulle bli ett avtal mellan parterna.

Anledningen är framför allt storleken på återköp av den gamla utrustningen. Polisen har uppfattat det som att Atea skulle betala 160 miljoner kronor för den gamla utrustningen. Atea å sin sida hävdade att återköpssumman inte fanns specificerad i avtalet och ville diskutera frågan.

– Vår uppfattning har varit att de 160 miljoner kronorna ingick i avtalet, men Atea hade en annan uppfattning som de ville diskutera.

– Det fanns det enligt vår mening inget utrymme för att göra, säger Lars Lindahl, avdelningschef vid Rikspolisstyrelsen och ansvarig för Polisens verksamhetsstöd.

– Vårt krav hela tiden, vilket även framgick av anbudet, var att hela den summan skulle betalas.

Det var i början av 2012 som Atea fick Rikspolisstyrelsens tilldelningsbeslut för att leverera 30 000 pc och skrivare som tjänst till Polisen till ett totalt värde av cirka 508 miljoner kronor.

– Det fanns olika uppfattningar om vad avropet skulle innehålla gällande övertagandet av befintlig utrustning säger Carl-Johan Hultenheim, vd på Atea.

– Eftersom vi tolkade övertagandet på olika sätt fanns det ingen möjlighet för oss att komma i mål och därför avbröt vi förhandlingarna.

På frågan om det misslyckade försöket att enas om ett avtal med Polisen inte är att betrakta som en stor prestigeförlust, svarar Carl-Johan Hultenheim:

– Vi vill alltid komma i mål med våra samarbeten, men den här gången fanns inte de förutsättningarna utifrån hur vi tolkat avropet. Samtidigt är det viktigaste att polisen inte kommer till skada utan att de kan tillgodose sitt användarstöd.

Polisen har i dag cirka 40 000 datorer som var tänkta att ersättas med cirka 30 000 nya under tre år, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett plus ett år.

Första utrullningen var tänkt att ske före sommaren i år och sedan fortsätta under 2013 i totalt ett och ett halvt års tid.

Lars Lindahl bekräftar att tilldelningsbeslutet kommer att hävas formellt under hösten men att parterna skiljs åt, som han säger, i bästa samförstånd.

Enligt honom är det mycket ovanligt att parterna inte kan komma överens om innehållet i ett avtal efter att ha fått tilldelningsbeslut.

– Det hör inte till vanligheterna att parterna inte har samma uppfattning om det de tidigare varit överens om. Det var ju därför Atea fick tilldelningsbeslutet.

Vad som händer nu efter att Atea försvunnit ur bilden som leverantör till Polisen är oklart.

– Vi är tillbaka på ruta ett igen och nu får vi försöka hantera det här på ett annat sätt och försöka lösa det på kort sikt genom egna resurser och inhyrda konsulter.