Det framkommer i samband med att operatörsjätten redovisar sitt resultat för årets tredje kvartal. Minskade tjänsteintäkter och ökade kostnader är det främsta orsaken till att det nu kommer att skäras rejält.

– Vår ambition är att fundamentalt ändra vårt arbetssätt. Vi bedömer att detta kommer att leda till kostnadsneddragningar på cirka 2 miljarder kronor netto under de kommande två åren. Det innebär också personalneddragningar och vår första bedömning är att cirka 2 000 medarbetare kommer att omfattas eller 7 procent av koncernens totala personalstyrka, skriver Lars Nyberg i rapporten.

Omsättningen under kvartalet var 25,8 miljarder kronor, att jämföra med 26,7 miljarder motsvarande kvartal 2011. Rörelseresultatet sjönk med 4,2 procent, till 7,7 miljarder, från fjolårets 8 miljarder.

– Det tredje kvartalet liknade trendmässigt det andra kvartalet. Våra intäkter i lokala valutor var på samma nivå som förra året. Även om Eurasien fortsatt redovisar tvåsiffrig tillväxt och Bredbandstjänster uppvisar en mindre nedgång, ser vi en avmattning i tjänsteintäkter på många av våra marknader inom Mobilitetstjänster. Dessutom växer vår kostnadsbas i dagsläget snabbare än våra intäkter och vi måste vända denna trend. Därför har vi lagt ned mycket tid att analysera vår verksamhet på djupet de senaste månaderna, kommenterar Lars Nyberg.

Utöver de stora besparingsplanerna gör Teliasonera även ändringar i chefsledet. Eurasien-chefen Tero Kivisaari får ökat ansvar och tar nu över det viktiga området Mobilitetstjänster.

– Vi måste skynda på införandet av en ny hållbar affärsmodell för att upprätthålla våra intäkter och hantera de tilltagande utmaningar som branschen står inför. Därför behöver vi förändra ledarskapet och Tero Kivisaari har fått ansvar för affärsområde Mobilitetstjänster, utöver sin roll som chef över affärsområde Eurasien, säger Lars Nyberg.