Den officiella prislappen på Scalado är hemlig, men enligt nyhetsbyrån Rapidus fick Nokia betala runt 300 miljoner för bolaget.

Scalados kassa gick – enligt Rapidus – från fem till 239 miljoner kronor under perioden januari till augusti 2012, samma månad som försäljningsprocessen avslutades. Utöver det växte de långsiktiga fordringarna från noll till 65 miljoner kronor – vilket kan innebära att resterande köpeskilling betalas ut efter att vissa givna villkor är uppfyllda.

Enligt Rapidus beslutade det gamla Scalado på ett styrelsemöte förra veckan att dela ut 167 miljoner kronor i kontanter till ägarskaran – som består av bland andra Industrifonden, danska Northcap Partners och Teknoseed.

Industrifonden får därmed tillbaka fyra gånger sina investerade pengar.

Ingen av representanterna i Scalados styrelse vill till Rapidus kommentera uppgifterna.

Nokias köp av Scalado offentliggjordes i juni och avslutades i augusti i år. Före affären bildades dotterbolaget Mobile Imaging in Sweden, där bland annat patenten placerades, och det var detta bolag som Nokia tog över. Intäkterna från försäljningen hamnar först i Scalado AB innan ägarna kan ta del av dem.