Avtalsrörelsen har mjukstartat genom att parterna nu lämnat över kraven till varandra.

Ett av huvudkraven från arbetsgivarsidan, IT & Telekomföretagen, är att skala ner löneprocessen till företagsnivå, och att gå från centralt satta procentsatser till att lönerna i högre grad ska sättas lokalt efter de försättningar som gäller lokalt på företagen.

De nuvarande avtalen på it-marknaden mellan IT & Telekomföretagen på ena sidan och Unionen med Seko, Ledarna och Akademikerförbundet på den andra sidan, löper ut 31 mars i år och då ska ett nytt avtal vara klart.

Då hoppas IT & Telekomföretagens förbundsdirektör Anne-Marie Fransson att det nya avtalet ska vara klart och påskrivet. På frågan om hon tror på en snabb avtalsprocess i år, svarar hon:

– Ja, förra avtalsrörelsen blev ganska utdragen, men den här gången hoppas vi kunna nå fram till en snabbare lösning. Vi ska i alla fall försöka vara så effektiva som möjligt.

I årets avtalsrörelse förespråkar IT & Telekomföretagen en övergång mot en allt mer företagsnära lönebildning och flexibla anställningsvillkor.

Det är en förutsättning för en fortsatt konkurrenskraftig it- och telekombransch i Sverige, hävdar de.

– De ekonomiska förutsättningarna inom branschen varierar stort och avtalen måste ge våra medlemsföretag de bästa förutsättningarna att utvecklas i en allt hårdare internationell konkurrens, säger Anne-Marie Fransson.

Hos motparten Unionen ser Mardjan Dubois, avtalsansvarig inom telekom och it, näst intill samma avtalsyrkande som man sett i flera år.

– Många av våra yrkanden handlar om att gå mot mer reglerade arbetstider och balans. Av de frågor som vi utvärderat tillsammans med motparten så finns det en viss fördel med ett ramverk med ett visst påslag i procent. Men som vi ser det finns den flexibilitet som motparten talar om redan i de avtal som vi tecknat tidigare, säger Mardjan Dubois.

Anne-Marie Fransson tror att den ekonomiska situationen och de utmaningar som många av it-företagen står inför kan komma att påverka utfallet på avtalsfronten.

– Ja, absolut visar det att det här med lokal lönebildning är viktigt, och att det kan vara svårt för företagen att acceptera centralt bestämda löneökningstal på hög nivå, speciellt besvärligt är det med den konjunktursituation som vi befinner oss i idag, säger Ann-Marie Fransson.

De krav som IT & Telekomföretagens styrelse fastställt och som lämnats över till de fackliga motpartnerna utgår från företagets verklighet, där man eftersträvar en ökad flexibilitet i arbetstidsförläggningen och en löneprocess som är anpassad till företagens operativa verksamhet.

– De centrala avtalen ska vara avtal utan på förhand fastställda löneökningstal. I stället ska de garantera en bra lokal lönebildningsprocess som håller god kvalitet ute i företagen, något som vi som part vill fortsätta arbetet med att säkerställa, säger Anne-Marie Fransson vidare.

– Så nu gäller det att vi blir klara så att de lokala processerna ute på företagen kan komma i gång.