Utöver det flaggar Teliasonera också för att en positiv engångseffekt om 1 225 miljoner kronor redovisas för fjärde kvartalet 2012. Denna rör nettot för en uppskjuten skatteskuld.

Det hänger samman med att bolagsskatten i Sverige sänkts från 23,6 procent till 22,0 procent.

Dessutom har Teliasonera beslutat att göra en icke likviditetspåverkande nedskrivning av goodwill i Norge och som berör norska dotterbolaget Netcom. Beloppet på 2 914 miljoner kronor avser det höga goodwillvärde som skapades i samband med förvärvet år 2000.

Under andra kvartalet 2012 gjordes en annan goodwillnedskrivning om 2752 miljoner kronor kopplat som också den kopplas till Netcom.

I samband med att de prissatte introduktionskursen vid börsnoteringen av den delägda ryska teleoperatören Megafon minskade Teliasonera sin ägarandel från 35,6 procent till 25,2 procent, och till följd av den transaktionen kommer bolaget att redovisa en kapitalvinst om 5 378 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2012.