Det står klart i sambad med att ägarbolaget Investor rapporterar för sitt fjärde kvartal i dag.

Framför allt går det bra för Tre i Sverige, där omsättningen ökade till 2 461 miljoner kronor under fjärde kvartalet jämfört med 2 337 miljoner kronor under motsvarande kvartal året före.

Det innebär att den redovisade omsättningen ökade med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år och där tillväxten i Sverige drevs av en större abonnentbas.

Samtidigt ökade rörelseresultatet till 683 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2012 jämfört med 565 miljoner kronor samma kvartal föregående år.

När det gäller Tre i Skandinavien fortsatte ökningen av abonnentbasen med att 60 000 nya abonnenter som tillkom under kvartalet i Sverige. Av dessa tillkom merparten, 41 000 i Sverige och 19 000 i Danmark.
Tillväxten på abonnentsidan under december drevs av en framgångsrik julkampanj.

Däremot har prispressen på marknaden haft en fortsatt negativ effekt på arpu, det vill säga den genomsnittliga intäkten per abonnent. I Sverige sjönk arpu med 3 procent medan tappet blev något större, 18 procent, i Danmark.

Det operativa kassaflödet var fortsatt positivt under fjärde kvartalet, vilket innebar att nettoskulden reducerades med 189 miljoner kronor. Vid årets slut distribuerades 200 miljoner kronor till ägarna, varav 80 miljoner kronor till Investor.