Fjärde kvartalet 2012 är inget undantag med en omsättningsökning på 12 procent till 1 180 miljoner kronor jämfört med 1 051 miljoner kronor samma period året före.

Samtidigt ökade rörelseresultatet till 207 miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,5 procent jämfört 18,3 procent året innan. För fjärde kvartalet 2011 uppgick rörelseresultatet till 192 miljoner kronor.

Enligt Axis vd Ray Mauritsson ligger bolagets utveckling helt i linje med förväntningarna även om den globala osäkerheten på marknaden bidrog till att tillväxten på marknaden för nätverkskameror var lägre än den långsiktigt uppskattade tillväxttakten på mellan 20 och 25 procent.

För Axis uppgick tillväxttakten till 12 procent under det fjärde kvartalet, med en något svagare efterfrågan i december. För helåret slutade försäljningsökningen på 17 procent med stora variationer mellan kvartalen.

Så i stort sett utvecklades det fjärde kvartalet i linje med föregående kvartal även om den makroekonomiska oron i omvärlden påverkar kunder inom Axis samtliga kundsegment och regioner.

Det, menar Axis, gör det svårt att bedöma marknadsutvecklingen för 2013. Men enligt vd Ray Mauritsson står Axis väl positionerat för att möta den ökade efterfrågan av nätverksvideo och att fortsätta den globala expansionen.