Fjärde kvartalet 2012 slutade omsättning på 370 miljoner kronor vilket är en ytterst liten ökning från jämförbart kvartalet året innan, då omsättningen landade på 369,6 miljoner kronor.

Rörelseresultatet för samma kvartal slutade på 49,4 miljoner kronor jämfört med 61,2 miljoner kronor för samma period 2011. Det innebär en nedgång med 19 procent.

Efter den rekordartade inledningen av 2012 så började den europeiska skuldkrisen bli kännbar även i Norden, med längre beslutsprocesser, omstruktureringar och något ökad osäkerhet som följd.

Men HiQs vd Lars Stugemo räds inte den situationen utan han menar att bolagets finansiella ställning är solid med starkt kassaflöde och obelånad balansräkning och att det sammantaget ger fina förutsättningar för att vinna ytterligare marknadsandelar oavsett konjunkturläge.

Bland de viktiga händelser som passerat under 2012, kan nämnas att HiQ skapat den mobila betallösningen Swish för Bankgirot, att bolaget också blir blivit digital partner till brittiska tv-bolaget Channel 4 och att HiQ blir digital partner till EM i friidrott i Göteborg.