Efter en lång urvalsprocess, där fler stora internationella leverantörer deltog, fastnade valet slutligen på Unit4 Agressos affärssystemlösningar och Agresso Business World som molntjänst.

Efter det att ATG haft en stark tillväxt under flera verksamhetsår, kan bolaget nu frigöra viktig kompetens och fokusera ännu mer på den egna kärnverksamheten, när man får affärssystemet levererat som molntjänst.

– ATG är ett företag i ständigt förändring samtidigt som det är oerhört viktigt att de har sina kunders förtroende. Vi ser därför framemot att hjälpa dem att ta steget ut i molnet, samtidigt som det är viktigt att understryka att molntekniken bara löser den tekniska förändringsutmaningen, säger Jeremias Jansson, vd på Unit4 Agresso.