Konsultbolaget Sigma rapporterar om ett rörelseresultat på – 46,3 miljoner kronor för fjärde kvartalet. Detta att jämföra med en vinst på 27,8 miljoner motsvarande period förra året.

Sigma har under perioden tagit engångskostnader i samband med den personalreduktion som de gjorde i slutet av året – och som berör sammanlagt 86 personer.

Engångskostnaderna ligger på 56,1 miljoner kronor.

– Resultatet har inte varit tillfredsställande varför vi nu genomför åtgärder i affärsområdet It & Management. Vi har haft för många konsulter utan uppdrag vilket slår på resultatet, säger vd Håkan Karlsson i rapporten.

– Marknaden har förändrats under det andra halvåret jämfört med det första. Den första hade en god, men något ojämn efterfrågan men under det andra halvåret avstannade till viss del affärsavsluten, säger han vidare.

Sigma tappade också i omsättning. För fjärde kvartalet rapporterar de om en omsättning på 341 miljoner kronor, att jämföra med 377 miljoner.