Avtalet är ettårigt med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år och värt totalt 110 miljoner kronor per år för samtliga leverantörer.

Kammarkollegiets nya ramavtal för audiovisuella produkter och tjänster avser stora delar av offentlig sektor i Sverige och gäller från och med nu.

De fem leverantörer som får ramavtalet är Atea, Tabula, AV Syd, DAV Partner och Ricoh. Avropsformen för det nya avtalet är förnyad konkurrensutsättning, vilket innebär att samtliga fem ramavtalsleverantörer inom området måste tillfrågas vid varje avrop mot avtalet.

Ramavtalet för AV-produkter kan användas av alla statliga myndigheter plus 124 kommuner och 11 landsting samt ett antal offentliga bolag.

– Vi är stolta över det nya avtalet som kan ge ännu fler tillgång till audiovisuella lösningar som förenklar och stärker kommunikationen. Detta har vi tidigare hjälpt till med hos, bland andra, kunder som myndigheten för Samhållsberedskap, Domstolsverket, Västra Götalandsregionen och Karolinska Universitetssjukhuset, säger Lotta Widorson Lassfolk, chef för Audiovisuell kommunikation på en av vinnarna, Atea.