Det beror, enligt bolaget, på att telekombranschen står inför omfattande pensionsavgångar inom de närmaste åren.

Efter att Relacom under det senaste året bedrivit försöksverksamhet med lärlingsutbildning, har bolaget nu fått godkänt av Skolverket att starta en ny rikstäckande lärlingsutbildning för blivande telekomtekniker.

– Behovet av kompetenta tekniker är mycket stort, även i närtid. Inom bara ett par år kommer stora delar av den generation som byggde upp våra tele- och datanät att försvinna och gå i pension, säger Thomas Körmendi, vd och koncernchef på Relacom.

Han ser inte minst en fara i att Sverige, i kölvattenet av den starkt ökande användningen av it och telekom i kombination med en omfattande pensionsvåg av tele- och kabeltekniker, kan stå inför en mycket allvarlig situation.

Där pekar han på att, bara vid en vanlig höst eller vinterstorm, riskerar stora delar av infrastrukturen av el-, tele- och it-kommunikationen att slås ut.

När Relacom för ett drygt år sedan förutsåg en kommande brist på nya telekomtekniker, startade företaget en egen pilotverksamhet med lärlingsutbildning av kabeltekniker tillsammans med EC Utbildning och Karlshamns kommun.

Lärlingsutbildningen kommer snart att examinera ut en första kull om 14 nya kabeltekniker under våren i Malmö, Jönköping och Karlshamn.

Nu väntar en ny omgång. I den riksomfattande utbildningen som Relacom nu drar igång erbjuds 45 lärlingar i 32 kommuner över hela landet att delta i utbildningen. Enda kraven för att antas till utbildningen är att man ska vara minst 20 år, ha godkänt färgseende och inneha B-körkort.

– Den nya utbildningen är också viktig för att vi ska kunna anpassa teknikerutbildningen till den mer komplexa tekniksituation som framtidens infrastruktur för med sig. Vi har därför stora förhoppningar om att intresset också ökar för att utbilda sig till telekomtekniker när efterfrågan ökar, säger Thomas Körmendi.

Utbildningen omfattar 55 veckor och ger 1 100 poäng, och den genomförs ute i fält tillsammans med en erfaren kabeltekniker i kombination med en webbaserad teoriutbildning på distans. Det innebär att lärlingen kan genomföra hela sin utbildning på hemorten.

Lärlingsutbildningen används även av andra telekombolag.