Upphandlingen befinner sig i ett känsligt skede sedan SKI Kommentus hållit på att utvärdera anbuden sedan hösten 2012 för att komma till avtalsstart under mars 2013.

Upphandlingen avser en helhetslösning med köp av elevdatorer och surfplattor inklusive tjänsten pedagogiskt lärande.

– Ja, vi har som ambition att vara klara med upphandlingen och ett avtal under mars månad. Det ligger inom möjligheternas ram. Men det beror på hur överprövningsbilden ser ut och om en serie överprövningar i så fall kan rubba på det, säger SKL Kommentus vd Thomas Idermark.

Han sticker inte under stol med att upphandlingen utsattes för okynnesöverprövningar när det dök upp första gången för ett år sedan.

– Det vore löjligt att försöka dölja att vi haft förseningar, men vi gör ett seriöst försök att komma till skott. Men jag kan inte på dagen säga när ett tilldelningsbeslut kan vara klart och hur överprövningsbilden kommer att se ut. För utan tvekan hade vi en del okynnesöverprövningar förra gången, säger en besviken Thomas Idermark och tillägger:

– Fungerar inte upphandlingarna på det här sättet så får man tänka om att över huvud taget ha samordnade upphandlingar eller göra enklare upphandlingar som inte ger spelutrymme för överprövningar på samma sätt, säger Thomas Idermark.

Då hette upphandlingen av ”skol-pc” Elevdatorer 2011 inklusive pedagogiskt lärande och vanns av Atea. Det satte ingång en kedja av totalt sex överprövningar som till slut resulterade i att Förvaltningsdomstolen stoppade upphandlingen med påföljd av att man tvingades göra om upphandlingen under våren 2012.

Därefter har upphandlingen satts igång och fördröjts i olika omgångar, men sattes igång igen under hösten 2012 med anbudsstopp under november månad.

Efter det har anbuden utvärderats med planerad avtalsstart under mars månad 2012. Men hur det ska lyckas är ännu oklart.

För det krävs nämligen att SKL Kommentus först lämnar ett tilldelningsbeslut, det vill säga att man preliminärt bestämmer sig för leverantörer som ska få avtal.

När ett tilldelningsbeslut lämnas har leverantörerna tio dagar på sig att överpröva tilldelningsbeslutet innan leverantörerna kan skriva på avtalen, förutsatt att ingen begär överprövning av beslutet.

I så fall och beroende av hur många som begär överprövning kan det dröja länge innan ett nytt avtal kan börja rulla.

– Det ska också bli intressant att se hur leverantörsmarknaden reagerar på tilldelningen och tilldelningsbeslutet eftersom det är en sektor som alltid har starka synpunkter, säger Thomas Idermark.