Avtal har träffats med två norska entreprenörer som är väl etablerade i den lokala marknaden och som under ett antal år skall bygga upp en omfattande verksamhet i Norge, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Förvärvet sker i flera steg, initialt förvärvar Sigma 55 procent av bolaget som kommer att heta Sigma ITM AS Norge för 55 000 norska kronor och därefter betalas ett kapitaltillskott av ytterligare 495 000 kronor.

Sigma kommer vid behov att gå i borgen för bankkrediter upp till 2 miljoner norska kronor och har dessutom ett åtagande att bidra med finansiering av rörelsekapital på ytterligare två miljoner. Totalt maximal exponering för Sigma är alltså 4,5 miljoner kronor.

Därtill har Sigma en option att förvärva ytterligare 11,25 procent av aktierna under 2016. Därefter har bolaget option att förvärva resterande aktier efter utgången av 2018. Priset för aktierna baseras på en delning av den vinst efter skatt som genereras i och genom verksamheten i Norge under entreprenörsperioden 2013 till 2018.

Sigmas köpeskilling baseras till fullo på redan genererade resultat och
kassaflöden. Preliminärt beräknas köpeskillingen uppgå till 30 miljoner norska kronor, men då verksamheten är under etablering kommer den sannolikt att revideras senare inom ramen för gällande redovisningsregler, framgår det av pressmeddelandet.

Nyhetsbyrån Direkt