Under de två senast redovisade kvartalen under 2012 är Kyocera den leverantör som sålt mest av alla och mer än dubbelt så mycket som den tidigare giganten HP.

Av den totala försäljningen på 57,3 miljoner på ramavtalet under fjärde kvartalet 2012 svarade Kyocera för 23,5 procent av summan och för det tredje kvartalet låg den andelen på närmare 25 procent.

Förklaringen till Kyoceras ryck under de två sista kvartalen under 2012 stavas Arbetsförmedlingen. Under våren 2011 slängde Arbetsförmedlingen ut Canon för att göra en ny upphandling.

Den upphandlingen blev klar hösten 2012 och vanns av just Kyocera. Avtalet som uppskattades vara värt cirka 30 miljoner kronor är en stor del av förklaringen till Kyoceras stora försäljning till offentlig sektor under de två senaste kvartalen 2012.

– Avtalet med Arbetsförmedlingen betyder mycket för Kyoceras försäljning på ramavtalet. Det fanns ett stort, uppdämt behov från den kundens sida eftersom man inte fått leveranser under en lång period, säger Annette Annerstig, ramavtalsansvarig på Kammarkollegiet.

Men samtidigt tror hon att Kyoceras glansdagar kan komma att mattas i takt med att avtalet med Arbetsförmedlingen börjar rinna ut efter första halvåret 2013.

En annan leverantör vars glansdagar också har falnat under det senaste decenniet är HP. Från att HP tidigare ha ägt försäljningen till offentlig sektor med andelar på långt över 50 procent av den totala försäljningen, är HP idag bara en obetydlig spelare.

Sedan Kammarkollegiets ramavtal Skrivare, kopiatorer och tjänster 2009 startade under fjärde kvartalet 2009, så har det fram till och med fjärde kvartalet 2012 totalt omsatt närmare 494 miljoner kronor.

Där kommer tidigare giganten HP bara på en fjärde plats med 72,4 miljoner kronor och en andel på 14,6 procent. Största leverantör under de tre år som ramavtalet rullat är Xerox med närmare 20 procent av den totala försäljningen, Ricoh ligger på andra plats med 18 procent och Canon på tredje plats med 16 procent av den totala försäljningen.

Där når Kyocera upp till 7,7 procent med sin totala försäljning på 38 miljoner kronor under avtalsperioden.

Att HPs andel av den totala kakan har minskat drastiskt över åren beror dels på att leverantören inte kunnat svara upp till kundernas krav på leasing, och HPs tidigare specialitet, småskrivare, försvunnit mer och mer i kontorsmiljön och i stället ersatts av stora nätverksanslutna multifunktionsskrivare. Där har HP glest med modeller.

Om man ser till den totala omsättningen på 494 miljoner kronor för ramavtalsperioden, som dock har ett ytterligare kvartal att redovisa i avtalet, som löper ut i maj 2013, så är den summan betydligt lägre än vad tidigare ramavtal har nått upp till.

Normalt sett skulle ramavtalet Skrivare, kopiatorer och tjänster 2009 ha omsatt i trakterna kring 2 miljarder kronor och inte bara 500 miljoner som man nu redovisar.

– En av förklaringarna till det är att många kunder inom offentlig förvaltning börjat outsourca hela sin it-drift genom att köpa både pc och skrivare som tjänst och dessa affärer redovisas då på andra ramavtal, säger Annette Annerstig och tillägger:

– En annan förklaring kan vara att kunderna kan uppleva den förnyade konkurrensutsättningen på ramavtalen som litet besvärligt och krångligt, säger hon.