Generellt sett ökade antalet företagskonkurser enligt UC med ungefär 13 procent under årets två första månader.

Som bransch räknat ökade företagskonkurserna inom it-branschen med 28 procent under januari och februari i år jämfört med samma period året innan, enligt UCs senaste mätning.

Det innebär att 41 it-bolaget gick i konkurs de två första månaderna 2013 jämfört med 32 företag samma period 2012.

– Sannolikt rör det sig till stor del om mindre bolag med få anställda. Eftersom det finns en överetablering inom den branschen så sker det också en utslagning när konjunkturen försämras, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC.

Han menar att det är många branscher som har känt av konjunkturförsämringen, men att det samtidigt är många som pekar på att den är på väg att vända.

– Om och när konjunkturen förbättras så påverkas inte minst it-området ganska snart eftersom många jobbar som konsulter, säger Roland Sigbladh och pekar på att det finns sådana positiva signaler.

Totalt ökade antalet konkurser i landet med 13 procent under februari månad jämfört med samma månad 2012. Totalt gick 627 företag i landet i konkurs under februari i år.

När det gäller regionerna var det situationen i storstadsregionerna Stockholm och Göteborg, det vill säga Västra Götalandsregionen, som mest bidrog till uppgången av konkurser.

– Flera signaler tyder på att det ekonomiska läget kommer att förbättras senare i år men det är tydligt att den utdragna lågkonjunkturen har fått påverkningar på svenskt näringsliv. Inte minst gäller detta de företag som länge har kämpat med lönsamhetsproblem eller som inte har hunnit med att bygga upp några större reserver, säger Roland Sigbladh.