Under perioden 27 februari till 1 mars som HiQs vd har sålt 243 849 aktier. Det framkommer av ett börsmeddelande. Med en kurs som legat runt 40 kronor per aktie innebär det att försäljningen har inbringat knappt 10 miljoner kronor.

Efter försäljningen utgörs Lars Stugemos HiQ-innehav numera av 583 651 aktier, vilket motsvarar cirka 1,1 procent av bolaget.

– HiQ är ett framgångsrikt bolag med ett starkt erbjudande. Jag är stolt över att få representera ett företag med branschledande kunder och kompetenta medarbetare. Nu har jag valt att till viss del diversifiera mina investeringar, säger han om sitt agerande.

– Jag har i 15 år haft huvuddelen av min ekonomi i HiQ-aktier. Genom avyttringen ökar jag min ekonomiska handlingsfrihet.