Det är lika många som bolaget anställde under 2012 och omkring 30 procent av den nuvarande arbetsstyrkan på ungefär 100 anställda.

Den kompetens som Tacton söker och som bolaget är i störst behov av just nu, är seniora utvecklare som kan ta rollen som Technical Lead, teknisk projektledare, för olika roller inom affärskonsultorganisationen.

Men det är inte bara kompetens i Sverige som Tacton söker, utan de är också ute efter personer som kan prata både japanska och tyska.

– Vi ser att de bäst växande marknaderna för oss just nu är Tyskland och Japan. I båda dessa länder är det så gott som omöjligt att komma in som en internationell aktör utan att kunna kommunicera på det lokala språket. Därför satsar vi stenhårt på att få in både tysktalande och japansktalade kollegor just nu, säger Christer Wallberg.

Tacton Systems är ett Stockholmsbaserat programföretag som levererar lösningar för säljkonfiguration som hjälper företag att enkelt sälja komplexa produkter.

Bolaget har klarat lågkonjunkturen bra och har inte påverkats nämnvärt av det rådande ekonomiska klimatet runt om i världen.

Tvärtom har bolagets orderingång aldrig sett bättre ut och den förväntas öka ytterligare under det kommande kvartale, tror vd.

– Vi känner inte av den dåliga världsekonomin på det sätt vi trodde att vi skulle göra. I stället för en förväntad minskad orderingång, har våra befintliga kunder ökat samtidigt som nya kunder tillkommer, säger Christer Wallberg, vd på Tacton Systems.

– För att klara detta måste vi stärka upp våra leveransorganisationer rejält så fort det bara går. Vi har i dag ett behov av 30 nya medarbetare, men den siffran kan mycket väl komma att växa ytterligare under året, säger Christer Wallberg vidare.

Fakta

Tacton Systems är ett globalt företag med kunder över hela världen, främst i Europa, Nordamerika och Japan. I slutet av 2012 passerade bolaget en arbetsstyrka på 100 anställda efter att ha rekryterat ett 30-tal medarbetare under året.

Bland de anställda finns i dag omkring 15 olika nationaliteter som talar över 25 olika språk.

Tacton Systems har visat på en stark tillväxt under de senaste åren och utsåg 2012 till Gasellföretag av Dagens Industri. Samma år rekryterades ett 30-tal medarbetare, någonting som man behöver upprepa även i år.