DGC ska leverera kommunikation som tjänst och systemstöd för servicecenter till Huddinge kommun och Huge Fastigheter. Avtalet innefattar fasta och mobila telefonitjänster som funktion till kommunens och Huge Fastigheters samtliga verksamhetsställen med cirka 4 500 anknytningar.

Avtalet gäller i tre år och därtill har Huddinge kommun möjlighet att förlänga avtalet årsvis i maximalt ytterligare tre år. Enligt DGCs beräkning är avtalsvärdet över de första tre åren drygt 20 miljoner kronor. Affären innebär också att Huddinge kommun blir DGCs största kund inom affärsområde telefoni.

Men affären har dragit ut på tiden. Redan i november meddelade Huddinge kommun i sitt tilldelningsbeslut att DGC vunnit kommunens telefoniupphandling. Men tilldelningsbeslutet överklagades och ärendet fick avgöras i förvaltningsrätten, som i slutet på februari avslog överprövningen.

– Vi har köpt datakommunikationstjänster av DGC sedan 2009 och ser nu fram emot att utveckla vårt samarbete med kommunikation som tjänst, säger Mikael Blomberg, upphandlingschef på Huddinge kommun.

– Med denna affär, vår största hittills på telefonisidan, stärker vi vår marknadsposition som leverantör av avancerade fasta och mobila telefonitjänster till stora svenska företag och offentliga förvaltningar. Det är också extra roligt att fördjupa vårt samarbete med Huddinge kommun, säger Jörgen Qwist, vd på DGC.