Efter det att kund hos Katshing i Mölndal fått samma fel på sin inköpta Iphone 4 två gånger i rad, rekommenderar Allmänna reklamationsnämnden, ARN, återförsäljaren att återbetala köpeskillingen till kunden.

I sitt beslut säger ARN att köparen har rätt att häva köpet av mobilen och att säljaren ska återbetala köpesumman på 4 800 kronor med ett skäligt nyttoavdrag på 2 400 kronor.

Bakgrunden är att Mölndals-bon köpte en Iphone 4 för 4 800 kronor i slutet av 2010. En kort tid därefter fick köparen problem med dålig täckning på grund av fel i antennen.

Det resulterade i att han fick sin Iphone 4 utbytt mot en ny telefon ett halvår senare. Men när felet med antennen och den dåliga täckningen återkom så försökte han reklamera felet på nytt. Kunden fick då avslag med motiveringen att garantin gått ut.

Detta trots att Katshing erkände att felet fanns i telefonen och att felet som sådant är ett välkänt fel på den aktuella Iphone-modellen.

Anledningen till att Katshing inte ville avhjälpa felet vid det andra tillfället, var att återförsäljaren fått avslag från Apples verkstad i sin tur och att man därför inte hade råd att själva stå för kostnaden för att avhjälpa felet.

I det famm kunden det ekonomiskt försvarbart att själv betala 2 500 kronor för att reparera en nästan två år gammal modell, när han inte skulle behöva betala så mycket mera för en helt ny modell.

I skälet bakom ARNs beslut framgår att man inte ifrågasatt att det föreligger fel på mobiltelefonen i form av dålig täckning. Samtidigt konstateras att felet kan anses vara av, som man säger, väsentlig betydelse för kunden och att han därför ska ha rätt att häva köpet.

I samband med den ska Katshing återbetala köpeskillingen till kunden och att denna ska återlämna mobilen till affären.