Det är de mindre tjänsteleverantörerna som firar triumfer när analysföretaget Radar mäter kundnöjdheten på den svenska marknaden. Faktum är att bara fyra av de tjugo största tjänsteleverantörerna sig inom topp 5 för kundnöjdhet, konstaterar Hans Werner, vd på Radar.

– Detta är en tydlig signal om att de nischade och mindre aktörerna bättre klarat omställningen från transaktionsbaserat synsätt över till värde- och effektsynsätt i sin relation med kunderna. Noterbart är också frånvaron av offshore-aktörer samt konsultmäklare under 2014, säger Hans Werner i en kommentar.

Radar mäter kundnöjdheten inom fyra områden: Infrastrukturtjänster, resurskonsulter, Outsourcing och drift samt verksamhetslösningar.

Infrastrukturtjänster: Addpro, Caperio, Advania, HP, B2B-IT Partner.

Resurskonsulter: Sogeti, Kontract, Knowit, Softronic, E-man

Outsourcing och drift: DGC, Dicom, Ninetech, Excanto, GDM / Tieto

Verksamhetslösningar: Infotool, Knowit, Decidokompetensor, Connecta, Acando.

Rapporten bygger på data från över 800 svenska verksamheter, som inhämtades under perioden november 2013 till mars 2014.

Totalt sett ligger kundernas nöjdhet med sina it-leverantörer på samma nivå i år som den gjorde förra året. Dock varierar det inom de olika områdena, konstaterar Hans Werner.

– Kundnöjdheten har stabiliserats på en relativt bra nivå. Smolket i bägaren är att det är något sämre inom infrastruktur, outsourcing och verksamhetslösningar, medan siffran för resurskonsulter går uppåt.