enfo
"Vi ska bli mycket tydligare med att vi kan gå till kunden tillsammans", säger Enfos vd och koncernchef Lars Aabol.

Enfos svenska strategi har bestått av att ha ett antal olika bolag, där man agerat som experter inom respektive område. I dagsläget utgörs verksamheten av de sex olika nischbolagen Zipper, Zystems, Pointer, Zourcing, Zuite och det senaste förvärvet Framsteg.

Vd och koncernchef Lars Aabol säger att bolaget nu vill samla alla sina resurser på ett ställe. Dels geografiskt, men även så att de olika erbjudanden lättare ska kunna kombineras.

– Det har varit svårt att sätta Enfo på kartan som Enfo. Det här är vårt sätt att anpassa oss efter hur marknaden utvecklar sig och utifrån hur våra kunder vill ha det. Vi vill mer och mer lyfta fram Enfo och i högre grad än tidigare kunna kombinera våra erbjudanden, säger han, men betonar samtidigt vikten av att fortsätta med de olika delarna inom bolaget.

– Vi vet att specialister gärna vill jobba med specialister inom samma område, och vi tror på att fortsätta ha nischade specialister, men att vi bygger det som lego, där vi har en bottenplatta och bygger på med nya bitar.

Enfo etablerade sig i Sverige 2008. I dagsläget har man runt 460 personer ombord på den svenska skutan. Av dessa sitter 200 i Stockholm, knappt 200 i Göteborg, 25 i Malmö och 40 i Karlskrona.

Lars Aabol säger att bolaget nu ska gå på en rejäl offensiv, inte minst när det gäller verksamheten i Stockholm. Och han fortsätter gärna på den väg bolaget slog in på i somras då Enfo köpte beslutsstödsspecialisten Framsteg.

– Vi vill bli en större aktör på den svenska marknaden, framför allt i Stockholm. Och det kommer delvis att ske genom förvärv. Vi siktar på att köpa ett flertal verksamheter inom de områden vi tror på, säger han och vill inte avslöja några namn, men konstaterar att saker är på gång.

– Vi har tolv olika förvärvsdiskussioner pågående just nu.

Samtidigt som man vill ha in fler bolag under Enfo-paraplyet pågår alltså ett jobb med att få ihop verksamheterna på ett bättre sätt. Och det kommer bland annat ske genom en fysisk flytt, där samtliga på Enfo i Stockholm ska sitta på ett gemensamt kontor.

– Idag sitter vi på tre ställen i Stockholm. Vår absoluta tanke är att senast den 1 januari hitta ett nytt kontor som täcker vår verksamhet, säger Lars Aabol.

Vart ska ni flytta?
– De alternativ vi tittar på ligger alla i centrala Stockholm. Mer än så kan jag inte kommentera eftersom vi sitter i slutförhandlingar just nu.

Finns det inte en risk att ni tappar specialistrollerna om ni ska slå ihop allt?
– Vi vill jobba nischat och fokuserat. Tar vi bort det så tappar vi folk, så vi ska definitivt fortsätta att jobba som specialister. Men vi ska bli mycket tydligare med att vi kan gå till kunden tillsammans. Det finns massor av områden där det är bra att få ihop oss till en enhet mot våra kunder.

Kommer sammanslagningen att innebära några neddragningar?
– Nej, allt administrativt är redan samlat. Det gjordes redan 2008.