Oracle

Oracles resa i molnet har länge gått trögt, men nu tar bolaget ett nytt steg genom att sjösätta ett nytt partnerprogram.

I grunden är det fortfarande samma produkter som ska säljas, men med en annan modell. Och frågan är om det är så enkelt att bara föra över den gamla licensmodellen till en mer molnanpassad.

Enligt Oracles partnerboss André Goos har man sockrat rejält med "riktigt bra villkor". Inte minst handlar det om att övertyga partnern om att Oracle inte kommer snuva partnern på affären längre fram.

Läs också: Därför får IBM svårt att hävda sig mot Microsoft och Amazon

– Upplägget är att det ska vara en stor fördel för partnern att gå in i molnet. Det som partnern är ute efter är att ha kontrakt med återkommande intäktsströmmar. Vi vet att många partner oroar sig för att vi ska gå in och ta över kunden, men det gör inte vi utan återförsäljaren är med hela vägen, säger han.

Enligt Andre Goos är intresset för Oracles molntjänster stort, både bland kunder och partner.

– Sedan september har vi ett 30-tal nya partner som säljer platform as a service i Norden, och vi ser att molntjänster via partner ökar dramatiskt just nu.

Vad innebär ökar, det borde vara från relativt små nivåer?
– Ja, vi började förra året, men vi har många kunder som tittar på hur de ska komma in i molnet och vi vill att partnern ska följa med på den resan.

Vad tycker då mottagarna? Från partnerhåll låter det spontant som ett uppskattat initiativ.

– Partnerprogrammet är välkommet och bidrar med en tydlig process för hur vi kan få tillgång till sälj-, marknads- och utbildningsresurser. Det gör det lättare för såväl Oracle som för våra kunder att se i vilka molnområden en partner är verksam, säger Lars Älvesand, som är partneransvarig hos konsultjätten CGI.

Är lockbetet tillräckligt bra eller behöver Oracle göra mer?
– Vi ser det som ett första steg i att förtydliga hur vi kan utveckla molntjänster för våra kunder tillsammans med Oracle. Det finns mycket mer att göra för att förenkla och automatisera, framför allt säljprocessen.

Vilket är den viktigaste skillnaden mot hur det fungerade tidigare?
– Vi får en tydlighet och global process hur vi kan samarbeta med Oracle gällande utveckling av våra bransch- och kundinitiativ inom Oracles moln. Fördelarna ligger framför allt inom utveckling och marknadsföring av gemensamma molntjänster.

Johan Thyblad, vd på konsultbolaget Ferrologic, är också positiv till hur Oracle tänkt när de ska locka partner mot molnvärlden.

Läs också: Bästa servern i molnet – stort test av IaaS-tjänster

– Det är ett bra steg, men det ligger i sakens natur att det kommer att vara en kontinuerlig vidareutveckling. Alla kommer att behöva göra mer, säger han.

Han säger vidare att det för Ferrologic, som jobbar mycket med att hjälpa kunderna få effekt på sina mjukvaruinvesteringar, är positivt med flera alternativ eftersom deras tjänster då blir allt mer värdefulla.

– Vår roll blir allt oftare att utvärdera olika moln- eller hybridalternativ, ur exempelvis ett säkerhets- eller legalt perspektiv. Våra tjänster kan bundlas med till exempel Oracles produkter. Ju lägre den initiala instegsinvesteringen är desto större är sannolikheten att det blir en affär, både mjukvarulösning och tjänst. Det är positivt, säger han och välkomnar även att partnern kommer att få vara med hela vägen.

– Att partner får ta del av den löpande molnintäkten är förstås också positivt. Hur det här kommer att bli i praktiken återstår att se, men vi ser det som en intressant utveckling.