Anoto

Förändringarna presenteras i samband med att bolaget redovisar sitt resultat för fjärde kvartalet. Och där ser det fortsatt tungt ut, med ett resultat efter skatt på -40 miljoner kronor, att jämföra med -6,5 miljoner ifjol.

Storförlusterna till trots verkar bolaget berett att satsa sig ur knipan. Bland annat meddelas att Anoto nu köper resterande andelar i We-Inspire, Pen Generations och Destiny Wireless, alla betydande licenstagare till Anoto.

Totalt handlar det om investeringar på 80 miljoner kronor. Förvärven är dock villkorade av beslut på den extra bolagsstämma som bolaget håller den 2 mars.

– Det är tre bolag vi delvis har haft kontroll över. Nu vill vi få bättre kontroll över mjukvaran. Det är ett bra läge nu, i och med starten av ett nytt år, säger vd Stein Revelsby om de stora åtgärder som nu vidtas.

Läs också: Anoto fasar ut pennan och satsar på skärmar i stället

Anoto bygger också om rejält när man delar in sin verksamhet i fem affärsområden: Collaboration Solutions, Personal Productivity Products, Documents & Data Capture, Creativity Solutions och Learning Solutions.

– Pennan är central i alla områdena. Dessutom kan vi använda samma plattform för alla delarna.

Stein Revelsby säger att digitala signaturer har gjort att Anotos produkter har haft det tufft, och därför är en del av den nya strategin att rikta sig mot branscher där det fortfarande används mycket papper, och där kraven på signaturer är högre.

– Det är exempelvis försäkring, finans och delar av hälsosektorn. Även en viss del av Field services, där vi har en digital lösning på tablet i kombination med papper och penna.

Stein Revelsby konstaterar dock att den stora tillväxten framöver finns på skärmsidan.

– Tillväxten på kort sikt finns i stora skärmar. Vi har del produkter för styrelserum, men även skärmar för precisionspennor där vi riktar oss mot arkitekter, design och andra kreativa verksamheter, säger han.

Läs också: Gubbtätt i it-toppen – långt kvar till jämställda styrelser

Ett av bolagen som ska köpas loss, Pen generation, har en liknande inriktning, och även där finns goda tillväxtmöjligheter.

– Det har varit bra tryck på interaktiva klassrum nu. Det är där vi säljer de stora volymerna nu, och jag tror tajmingen att köpa loss resten av bolaget är bra.