I oktober stod det klart att indiska HCL köper Volvo IT:s externa affär för 900 miljoner kronor. Enligt planen ska personalen vara på plats hos HCL den 1 april, och den 1 februari var satt som sista datum för de anställda på Volvo IT att välja om de vill följa med till HCL eller vara fortsatt anställd på Volvo.

Någon exakt och officiell siffra på hur många som har valt att tacka nej till HCL är svår att få. På Volvo IT:s fackklubb i Göteborg har man inte fått någon siffra presenterad för sig och kan därför inte meddela den.

Läs också: Assa Abloy tecknar jätteavtal med Wipro – kastar ut Volvo IT

Och från Volvos sida är det tydligt att man inte vill kommunicera den, utan där hänvisas till att bolaget just nu är inne i en tyst period. Och samma tystnadsstrategi har anammats på HCL, där budskapet är att man inte kan lämna några kommentarer vid denna tidpunkt.

Men enligt uppgift till IT24 är det mellan 5 och 10 procent av personalen som valt att stanna kvar på Volvo.

För facket har det här så klart varit en minst sagt het potatis. Fackklubben, Unionen Process & IT i Göteborg, har dock inte velat lämna någon rekommendation om vilket val medlemmarna bör göra, utan strategin har i stället varit att försöka få fram så mycket information som möjligt så att alla kan ta ställning för egen del.

Desto tydligare är budskapet i ett dokument från Volvo IT:s drygt 160 franska anställdas fackklubb. Budskapet i dokumentet som cirkulerar bland personalen på Volvo IT är en uppmaning till alla att tacka nej till HCL.

volvo it
Ett franskt fackförbund ligger bakom det dokument som cirkulerar bland de anställda på Volvo IT.

”Kära svenska kollegor, låt er inte luras av alla fina ord. Kraften att hindra den här affären och galna outsourcingen ligger i era händer, och bara i era händer. Vi franska anställda är för få (163 stycken) för att kunna hindra affären. Men de 1 000 svenska Volvoanställda kan”, lyder budskapet.

Vad är det då de motsätter sig? I det något röriga dokumentet presenterar man siffror för HCL:s framfart de senaste åren och konstaterar att många säkerligen kan få en fantastisk karriär där.

Läs också: Efter Volvo IT-köpet: här är indiska HCL:s plan för Göteborg – och Sverige

Men det man framför allt vill lyfta fram är hur HCL jobbar världen över. Bland annat konstateras att bolaget har en tydlig strategi att använda sig av indisk personal, som successivt slussas in och ersätter den lokala personalen. Av 110 000 anställda globalt är det bara knappt 10 000 som inte är från Indien. Ser man på svenska HCL så är det 70 av 258 som inte kommer från Indien.

Med facit i hand verkar det franska uppropet inte ha nått sitt mål, eftersom de allra flesta valt att gå med till HCL.

volvo it
Fackförbundets dokument gör gällande att mindre än nio procent av de anställda på HCL kommer från andra länder än Indien.

Exakt vilka arbetsuppgifter de som stannar kvar på Volvo skulle få är oklart. Även här hänvisar Volvo till sin tysta period.

”Värsta scenariot då blir att man lägger ett varsel, och då kommer man att gå i turordning utifrån en LAS-lista”, säger företrädare för facket.

Men även om vissa känner en skepsis att gå över till HCL finns det också många som är väldigt positiva över att äntligen få ett it-bolag som arbetsgivare. Inte minst tycker många att det är glädjande att personalen ses som en resurs, i stället för en kostnad.

Och det verkar finnas gott om kritik mot Volvo. Det handlar delvis om att man i kommunikationen kring försäljningen av Volvo IT endast har sett personalen som en kostnad. Och att man genom försäljningen bara försöker bli av med personalen utan att behöva brottas med massiva uppsägningar, samtidigt som man anser sig säkra driften. Men de kritiska rösterna påtalar just det faktum att Volvo IT har varit ett externt konsultbolag, och att det innebär att det knappast finns någon specifik lojalitet mot just Volvo, utan fordonsföretaget ses som vilken kund som helst.

Sett till utfallet ser alltså den stora majoriteten ut att följa med till HCL, och det indiska bolaget har tidigare sagt att man planerar att behålla all personal. Hur utfallet blir i slutändan återstår dock att se. De källor som IT24 har varit i kontakt med uppger att det just nu filas på CV:n och uppdateras Linkedinprofiler för fullt bland de anställda.

Läs också: Svenska företag: "Vi ska outsourca mer!"

Hos de andra konsultbolagen i Göteborg har det dock inte börjat märkas av än. Men det är tydligt att i princip samtliga bolag vi har varit i kontakt med efterfrågar kompetent personal.

”Vi märker kontinuerligt ett stort intresse från ansökande, men ser inga stora ökningar som är kopplade till HCL-affären”, kan man sammanfatta de tillfrågade konsultbolagens svar på frågan om de har sett ett ökat tryck.

Men även om HCL skulle upprepa den globala strategin, det vill säga att successivt slussa in indisk personal, så finns det också delar man gärna vill ha kvar. En viktig del är den mainframe-verksamhet som finns på Volvo IT, och den delen lär det indiska bolaget lägga rejält med krut på att försöka få med sig även framöver. Men även på frågan hur HCL ska se till att säkra den delen lägger det indiska bolaget locket på.