Det var under hösten 2014 som Sara Arildsson rekryterades från IBM, till vd-rollen på affärssystembolaget Fortnox.

Men det blev en kort sejour. I dag meddelar hon nämligen styrelsen att hon säger upp sig från sin vd-roll. Orsaken som hon anger är att det finns "skilda uppfattningar om bolagsstyrningen och den strategiska vidareutvecklingen".

Exakt vad man är oeniga om är svårt att greppa, men det är tydligt att det finns starka viljor kring hur verksamheten ska drivas vidare.

Sara Arildsson
Sara Arildsson, avgående vd för Fortnox. Foto: Fortnox

Styrelseordförande Leif Johansson berättar att bolagets största aktieägare, Olof Hallrup, som äger 23 procent av bolaget, har haft önskemål som Fortnox inte vill ställa upp på.

– Man måste ha klara spelregler. Det finns inte utrymme för att aktieägare ska komma in och styra, säger han och beklagar att Sara Arildsson nu lämnar.

– Det har gått fantastiskt bra och Sara har gjort ett jättebra jobb. Vi har haft 36 procents tillväxt med bra resultat det senaste året.

Exakt vad det är för önskemål man inte vill ställa upp på är svårt att utläsa. Leif Johansson är sparsam med detaljerna och förklarar situationen så här:

– Det pratas om framtida strategiska områden som vi inte är intresserade av. Vi vill att fokus ska vara på kärnverksamheten, som är redovisningssystem och dylikt.

Läs också: IBM-profil ska femdubbla molnpionjär

Och Sara Arildsson själv beskriver läget så här, under vad som får anses vara en ganska speciell dag.

– Det är efter omständigheterna bra. Det är ett fantastiskt bolag med stor potential och det är med lite sorg som jag lämnar. Det har varit lite olika synsätt på hur företaget ska drivas, säger hon och hänvisar detaljfrågorna till sin styrelseordförande.

– Jag vet inte vad mer jag ska säga. Men jag säger väl som Warren Buffet: integritet är den viktigaste egenskapen hos en människa.

Leif Johansson meddelar också att processen med att hitta en efterträdare kommer att inledas snarast.

Bolagets störste aktieägare, Olof Hallrup, vill inte heller uttala sig om vad som har hänt och vad schismen om bolagets styrning består i.

– Jag vet varför du ringer, men jag har inga kommentarer. Du får ta det med Leif Johansson, säger han.