Susanne Ehnbåge
Susanne Ehnbåge är nu vd för både Siba och Netonnet. Foto: Sebastian Ekstrand / SIBA

2011 köptes elektronikkedjan Netonnet av Sibakoncernen och Harald Ennen kom in som vd för e-butiken och dess moderbolag Netonnet Group året därpå. I dag meddelar styrelsen att Harald Ennen lämnar de bägge posterna. Istället kommer Susanne Ehnbåge, i dag vd för Siba AB, ta över ansvaret och varumärkena kommer nu ledas av en gemensam ledningsgrupp.

Läs också: Tunga trendbrottet som ger kedjorna kalla kårar

– Det här är en förändring framåt. Vi vill ha mer synergi och därför har vi slagit ihop ledningsgrupperna. Varje varumärke kommer att utvecklas var för sig, men under en ledning. Det gäller att komma närmare varandra och utnyttja koncernens resurser bättre, säger Roland Vejdemo, styrelseordförande.

Det finns dock inga konkreta planer på att slå samman de båda kedjorna till ett varumärke. Enligt Roland Vejdemo handlar det om två helt olika målgrupper och hur de på olika sätt kan tillgodose de målgruppernas behov.

– Koncepten ligger så långt ifrån varandra. Det är en styrka vi har att kunna spänna över hela spektret, säger han.

Läs också: Vejdemo ska ta Siba och Netonnet till börsen

Den nya ledningen kommer ha ansvar för bland annat inköp och marknadsföring för de båda kedjorna. De kommer också se över var de ska etablera nya butiker och hur det ska gå till. Vilken butik som ska öppna var.

– Det handlar om hur marknaden utvecklas och om hur e-handeln utvecklas. En enad ledning har den fördelen att den kan titta på båda varumärkenas behov. När var och en har sitt fokus så blir det olika styrningssätt, säger Roland Vejdemo.