Under 2015 ökade Ework omsättningen med 29 procent, till dryga 6 miljarder kronor, och rörelseresultatet ökade med 50 procent, till 78,4 miljoner kronor.

Vd:n Zoran Covic konstaterar också att bolaget idag är Sveriges största it-konsultbolag, sett till omsättning. Detta enligt en rapport från analysföretaget Radar, där Ework toppar listan före bolag som IBM, Capgemini och CGI.

Läs också: Ework fortsätter växa mot nya rekordnivåer

I samband med att fjolåret läggs till handlingarna har bolaget också presenterat nya tillväxtmål, dom säger att verksamheten ska växa med 20 procent per år, och att vinsten per aktie också ska ha en genomsnittlig ökning på 20 procent per år.

Zoran Covic
Zoran Covic, vd på Ework.

Zoran Covic säger att snittet sedan 2009 har legat på en tillväxt på 27 procent per år, men påpekar att det nya tillväxtmålet trots det är aggressivt eftersom det är svårare att växa från höga nivåer.

– Det är inte en signal om att vi tror på mindre tillväxt, men det innebär att vi ska växa med 1 200 konsulter ute i uppdrag per år för att det ska vara bra. Bara att ha 1 000 konsulter i uppdrag totalt tog lång tid för oss att uppnå. Så det kan tyckas vara tufft, men vi ska fortsätta den tillväxtresa vi har gjort, säger han.

Han lyfter fram ett antal makrotrender som talar för att Ework ska klara det, och hänvisar till World Economic Forum, där mycket fokus låg på digitalisering och den fjärde industriella revolutionen.

– Det kommer innebära en dramatisk ökning av antalet konsulter jämfört med antalet anställda, och bland de unga är det fler och fler som startar egna företag eftersom man inte vill jobba med de stora drakarna längre, säger han och adderar det faktum att kundernas bild av Ework har ändrats.

Läs också: Warszawa nästa för Ework

– Jag tror att vi numera är ett direkt alternativ i de stora affärerna, istället för som tidigare, ett komplement. Vi har en stark position i och med att vi har så stora volymer.

En orsak till att bolaget vuxit så dramatiskt är så klart att de ofta ligger lägre i pris än konkurrenterna. Nyligen skrev Computer Sweden om att index för it-tjänster ser helt annorlunda ut än många andra tjänster.

Men Zoran Covic vill inte hålla med om att det enbart är konsultmäklarna som stått för den utvecklingen.

– Nej. Vi sätter pris efter kvalitet, men vi har haft ett läge i marknaden där priset varit för högt. Om man jämför så har it-konsulter legat högre än teknikkonsulter, men nu har det poppat upp många nya bolag som inte har samma overheadkostnader så behöver de inte ha samma timpris.